Српски | Srpski | English

Проф. др Лидија Кривокапић Докмановић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Педијатрија
  • СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Хематологија
  • СЛУЖБА: Хематологија
  • ТЕЛЕФОН: +381 11 20 60 690
  • ФАКС: +381 11 362 1413
  • EMAIL: lidija.dokmanovic@udk.bg.ac.rs

Lidija-Dokmanovic_MG_5508Ужа специјалност: Хематологија

Област делатности: Педијатријска хематологија и онкологија

Наставно звање: Доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду катедра педијатрије

Руководећа функција: Заменик шефа службе за хематологију и онкологију

Научно-истраживачка делатност: Педијатријска хематологија и онкологија

Чланство у струковним организацијама:
1. Српско лекарско друштво
2. Интерсекцијски одбор за дечју хематологију и онкологију Српског лекарско друштво
3. SIOP (International Society of Pediatric Oncology)
4. SIOP E (International Society of Pediatric Oncology, Europe)
Биографија:
Образовање:
• 2005. Докторат: Значај полиморфизма гена за топурин С-метилтрансферазу у лечењу деце са акутном лимфобластном леукемијом. Медицински факултет, Универзитет у Београду
• 1999. Магистарски рад: Позне последице антиканцерске терапије на одељак матичних ћелија опредељених за гранулоцито-моноцитопоезу у деце лечене од малигних болести. Медицински факултет, Универзитет у Београду,
• 1995. Специјалистички испит из педијатрије
• 1985. Медицински факултет, Универзитет у Београду
Стипендије:
• TEMPUS JEP 41171-2006, Palliative and Pain Medicine Project, Universita degli studi di Firenze, Италија и Universite Claude Bernard, Lion, Француска
• TEMPUS JEP 41171-2006, Palliative and Pain Medicine Project, Медицински факултет, Београд
• SIOP-ESO-ASPO курс дечје онкологије за последипломце, Европска школе онкологије, Каиро, Египат
• Visiting Fellow, Department of hematology, St Gerardo Hospital, University of Milan
• Норвешка влада, стипендије за медицину, Institut for General and Reumatology Immunology, Riks Hospital, Oslo, Norway
Кретање у служби:
• 2009. доцент, катедра педијатрије, Медицински факултет, Универзитет у Београду
• 2000. асистент, катедра педијатрије, Медицински факултет, Универзитет у Београду
• 1995. специјалиста педијатар, Служби за хематологију и онкологију, Универзитетска дечја клиника, Београд
•1990.-1995. год. доктор медицине, Универзитетска дечја клиника, Београд
• 1987.-1989. год. доктор медицине, Институт “Др Симо Милошевић” Игало, програм физикалне терапије и рехабилитације деце реуматичара из Норвешке

Објављени радови:

1. Радмиловић М, Жукић Б, Станковић Б, Каран-Ђурашевић Т, Стојиљковић М, Спасовски В, Тошић Н, Докмановић Л, Јанић Д, Павловић С. Thalassemia syndromes in Serbia: an update. Hemoglobin. 2010;34(5):477-85
2. Жукић Б, Радмиловић М, Стојиљковић М, Тошић Н, Поурфарзад Ф, Докмановић Л, Јанић Д, Цоловиц Н, Пхилипсен С, Патринос ГП, Павловић С. Functional analysis of the role of the TPMT gene promoter VNTR polymorphism in TPMT gene transcription. Pharmacogenomics. 2010 Apr;11(4):547-57.
3. Крстовски Н, Тошић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Кузмановић М, Спасовски В, Павловић С. Incidence of FLT3 and nucleophosmin gene mutations in childhood acute myeloid leukemia: Serbian experience and the review of the literature. Med Oncol. 2009 Jun 26.
4. Јанић МД, Брасанац ЦД, Јанковић ЈС, Докмановић БЛ, Крстовски РН, Крагуљац Куртовић ЈН. Rapid regression of lymphadenopathy upon rapamycin treatment in a child with autoimmune lymphoproliferative syndrome. Pediatr Blood Cancer. 2009 Dec;53(6):1117-9.
5. Лазић Ј, Тошић Н, Докмановић Л, Крстовски Н, Родић П, Павловић С, Јанић Д. Clinical features of the most common fusion genes in childhood acute lymphoblastic leukemia. Med Oncol. 2009 Jun 2
6. Јанић Д, Смољанић З, Крстовски Н, Докмановић Л, Родић П. Ruptured intramural intestinal hematoma in an adolescent patient with severe hemophilia A. Int J Hematol. 2009 Jan 10. [Epub ahead of print]
7. Јанић Д, Брасанац Д, Крстовски Н, Докмановић Л, Лазић Ј, Крстић З. The use of recombinant activated factor VII during najor surgery in a child with Kasbach-Merritt syndrome. Paediatr Anaesth. 2009 Feb;19(2):177-9.
8. Јанић Д, Лончаревић С, Крстовски Н, Докмановић Л, Лазић Ј, Родић П. Bone marrow findings in juvenile idiopathic arthritis. Pediatr Hematol Oncol. 2008 Sep;25(6):575-81.
9. Јанић Д, Докмановић Л, Јовановић Н, Лазић Ј. T-cell acute lymphoblastic leukemia in a child with ataxia-telangiectasia: case report. J Pediatr Hematol Oncol. 2007 Oct;29(10):713-5.
10. Јанић Д, Брдар Р, Кристић З, Јовановић Н, Докмановић Л, Родић П, Петронић И, Антовић Ј. Successful concurrent triple surgery in an adolescent patient with haemophilia A and inhibitors treated with recombinant factor VIIa. Haemophilia. 2007 Mar;13(2):214-6.
11. Јанић Д, Јовановић Н, Докмановић Л, Брасанац Д, Смољанић З, Лазић Ј, Родић П: Myeloid sarcoma presenting with bilateral proptosis and kidney infiltration.
Pediatr Hematol Oncol. 2007 Mar;24(2):141-8.
12. Докмановић Л , Урошевић Ј, Јанић Д, Јовановић Н, Петручев Б, Тошић Н, Павловић С. Analysis of Thiopurine S-methyltransferase Polymorphism in the Population of Serbia and Montenegro and Mercaptopurine Therapy Tolerance in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia.Ther Drug Monit. 2006 Dec;28(6):800-6.
13. Павловић С, Урошевић Ј, Познанић Ј, Перишић Љ, Петручев Б, Тошић Н, Кривокапић-Докмановиц Л, Јанић Д, Чворков-Дражић М, Буњевачки Г. Molecular basis of thalassemia syndromes in Serbia and Montenegro. Acta Haematol. 2005;113(3):175-80.
14. Brasanac D, Janic D, Boricic I, Jovanovic N, Dokmanovic L: Retetroperitoneal kaposiform hemangioendothelioma with tufted angioma-like features in an infant with Kasbach-Merritt syndrome. Pathol Inter 2003;53:627-631.
15. Krstovski N, Radlović N, Janić D, Dokmanović L, Smoljanić Z, Sretenović A. Successful treatment of second hepatoblastoma relapse–case report. Acta Chir Iugosl. 2009;56(2):105-8.
16. Dokmanović L, Janić D, Krstovski N, Zukić B, Tošić N, Pavlović S. Importance of genotyping of thiopurine S-methyltransferase in children with acute lymphoblastic leukaemia during maintenance therapy. Srp Arh Celok Lek 2008; 136(11-12):609-16.
17. Крстовски Н, Јанић Д, Докмановић Л, Смољанић Ж, Сретеновић А, Вуканић Д. Clinical characteristics and survival of children with hepatoblastoma–single centre experience. Srp Arh Celok Lek 2008; 136(11-12):603-609.
18. Крстовски Н, Јанић Д, Докмановић Л, Брдар Р. Clinical characteristics and survival of children with langerhans cell hystiocytosis. Srp Arh Celok Lek 2008; 136(9-10):514-518.
19. Јанић Д, Петрониц И, Докмановић Л, Крстовски Н, Лазић Ј, Родић П. Rehabilitation in haemophilic children with inhibitors using recombinant activated factor VII. Srp Arh Celok Lek 2008;136(suppl 3):226-230.
20. Јанић Д, Докмановић Л, Крстовски Н, Родић П, Лазић Ј, Смољанић З. Treatment of psoas haematoma in a patient with haemophilia and inhibitors. Srp Arh Celok Lek 2008;136(suppl 3):222-5.
21. Јанић Д, Радловић Н, Докмановић Л, Крстовски Н, Лековић З, Јанковић С, Ристић Д. Hyper-IgM syndrome in a boy with recurrent pneumonia and hepatosplenomegaly. Srp Arh Celok Lek. 2009;137(1-2):81-5.
22. Јовановић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Шкорић Д, Лазић Ј.Frequency and characteristics of hepatitis B infection in children with malignant diseases. Srp Arh Celok Lek. 2005 Jul-Aug;133(7-8):353-7.
23. Јанић Д, Докмановић Л, Јовановић Н, Шкорић Д, Лазић Ј. Results of treatment of children with acute lymphoblastic leukemia with a modified BFM protocol.
Srp Arh Celok Lek 2004 Oct;132 Suppl 1:17-22.
24.  Шкорић Д, Стојимировић Е, Пауновић Д, Буњевачки Г, Пушоњић Г, Љиљак Б, Докмановић L. Major and minor congenital anomalies in children with Wilms’ tumor. Srp Arh Celok Lek 1990; 118:29-36.