Српски | Srpski | English

Др Бојан Буква

 • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Дечја хирургија
 • СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Дечја ортопедија
 • СЛУЖБА: Oртопедскa хирургијa и трауматологијa

Bojan-Bukva6

 

 

 

 

 

 

 

 

Бојан Р. Буква, специјалиста дечје хирургије и дечје ортопедије, доктор медицинских наука, 39
година, ожењен, отац двоје деце

САДАШЊЕ ЗАПОСЛЕЊЕ:
Специјалиста дечје хирургије и дечје ортопедије, запослен на Одељењу дечје ортопедије
и трауматологије Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд

ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА:
06. октобар 1975. године,  Вировитица, Хрватска, СФР Југославија

ШКОЛОВАЊЕ:
•    1982-1989 – Основна школа, Подравска Слатина, Хрватска, СФР Југославија,
•    1990-1991 – Гимназија општег типа, Подравска Слатина, Хрватска, СФР Југославија,
•    1991-1994 – Гимназија општег типа, Крагујевац, Србија, СР Југославија,
•    1994-2001 – Медицински факултет, Универзитет у Београду, просечна оцена 8.63,
•    2001-2002 – Општи клинички стаж у КБЦ Земун, Београд,
•    2002. године- Положен државни испит,
•    2002-2003- Запослен у Служби опште медицине Дома здравља Врачар, Београд,
•    2003-2004- Запослен као Клинички лекар на Универзитетској дечјој клиници, Тиршова 10,                       Београд
•    2004-2009 – Специјализација из Дечје хирургије на Медицинском факултету Универзитета у Београду
•    Октобар 2009. године – Положен специјалистички испит из Дечје хирургије, одлична оцена на завршном специјалистичком испиту,
•    2009 – Академска специјализација из Дечје хирургије, Медицински факултет, Универзитет у  Београду,
•    2011- Одбрањен завршни акедемски специјалистички рад на тему “Значај Понсетијеве методе у  лечењу урођеног грудвастог стопала код деце” уз менторство Проф. др сци. Р. Брдара, пред комисијом у чланству Проф. др З. Крстић (председник комисије), Доц. др Д. Јовановић, Доц .др В. Вукадиновић,
•    2011 – Упис у други семестар Докторских студија из Реконструктивне хирургије, Медицинског факултета Универзитета у Београду,
•    2012- Упис на Субспецијалистичке студије из Дечје ортопедије на Медицинском факултету Универзитета у Београду,
•    2015- Одбрањен завршни рад субспецијализације из Дечје ортопедије под називом “Значај минимално инвазивне трансцервикалне фиксације главе бутне кости у лечењу склизнућа главице бутне кости” пред комисијом у саставу: Проф. др Р. Брдар (ментор), Проф. др А. Лешић (председник), Доц. др Г. Чобељић,
•    2015- Одбрањена Докторска дисертација под називом “Значај интрамедуларне стабилизације у лечењу инегалитета доњих екстремитета методом по Илизарову код деце” пред Комисијом у саставу: Проф. др А. Лешић (председник), Проф. др З. Крстић, Доц. др Д. Живановић и Проф. др Р. Брдар (ментор)

ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА:
Енглески језик, активно знање и коришћење,
Немачки језик

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО:
•    2004-2009. године – Специјализација из Дечје хирургије, Медицински факултет, Универзитет у Београду;
•    09. Децембар 2006, Радионица “How to write a scientific paper”, у организацији Министарства здравља, Републике Србије, Земун, Србија;
•    2009. године – Дечји хирург у сталном радном односу, запослен на Универзитетској дечјој клиници, Београд,
•    02. Октобар 2010. године, Радионица из области урогениталне хирургије, 3rd Surgical Workshop “Sava Perovic” of Complex UroGenital Recontructive Surgery in Adulthood, Belgrade
•    2012-2015- Субспецијализација из Дечје ортопедије на Медицинском факултету Универзитета у Београду,
•    2013- Завршен курс ултразвучне дијагностике локомоторног система и кичменог стуба,
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, 18. Октобар,
•    2013- Pediatric Orthopedic and Rheumatology Seminar u organizaciji Američko-austrijske fondacije, DFP ID 489747, Салзбург, Аустрија, 11-15. Новембар,
•    2014- Стручно усавршавање на Клиници за ортопедију Клиничког центра у Загребу, Шалата 7, Република Хрватска, од 3-28. Марта,
•    2014- Радионица “Принципи остеосинтезе код деце и адолесцената”, Ниш 12-13. Септембар,
•    2015- Завршена субспецијализација из Дечје ортопедије, 04. Јул.

СТРУЧНА ЧЛАНСТВА:
Лекарска комора Србије,
Секција дечје хирургије Српског лекарског друштва.

УЧЕШЋЕ НА КОНГРЕСИМА, КУРСЕВИМА, СЕМИНАРИМА, САСТАНЦИМА У   
ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ:
Учествовао сам на већем броју стручних састанака, конгреса, курсева, радионицама,
семинарима и састанцима из области Дечје хирургије, Дечје ортопедије и трауматологије и
Ортопедије, како у Србији тако и у иностранству.

 

ПУБЛИКАЦИЈЕ

       Оригинални научни радови у целости

 1. Brdar R, Petronic I, Nikolic D, Golubovic Z, Bukva B, Radlovic V, Abramovic D, Ducic S, Colovic H.Correlation of ABO and Rh blood groups with transfusion administration and fever onset after hip surgery in children. Ann Ital Chir. 2012 Sept-Oct; 83(5):373-7.
 1. Ducic S, Bukva B, Jaramaz-Ducic T, Radlovic V. Pes equinovarus: early diagnosis and treatment using Ponseti method. Pediatrics Today 2012;8(Supplement):1-9.
 1. Brdar R, Bukva B, Nikolic D, Petronic I, Golubovic Z, Abramovic D, Vidosavljevic M, Ducic S, Radlovic V, Cirovic D. Evaluation of inflammatory markers after orthopedic surgical intervention in children. Ann Ital Chir. 2013 Jan-Feb;84(1):117-21.
 1. Bukva B, Brdar R, Nikolic D, Petronic I, Ducic S, Abramovic D. Combined external fixation and intramedullary alignment in correction of limb length discrepancies. Acta Orthop Belg. 2013,79,411-416.
 1. Bukva B. Akutni hematogeni osteomijelitis kod dece. The Innovation and Aspiration in     Medicine. Medianopolis. 2014.
 1. Abramovic D, Brdar R, Ducic S, Bukva B, Radlovic V. Elastična intramedularna stabilizacija (ESIN) dugih kostiju kod dece na Univerzitetskoj dečjoj klinici. The Innovation and Aspiration in Medicine. Medianopolis. 2014.
 1. Bukva B, Vrgoc G, Brdar R, Ducic S, Gulan G, Jurdana H. Treatment of congenital leg length discrepancies in children using an Ilizarov external fixator: a comparative study. Coll Antropol. 2014 December;38(4):1171-1174.
 1. Vrgoc G, Jurina P, Jankovic S, Bukva B. Platelet rich plasma- a revolution or just another treatment. Medicina Fluminensis.2015;51(1):127-139.

 

Постери, видео презентације и усмене презентације са међународних скупова

 1. Brdar R, Vidosavljevic M, Ducic S, Bukva B, Abramovic D. Consequences in children with extensive         congenital talipes equinovarus surgery. Poster Session of The World Congress of Pediatric Surgery   Zagreb, June 22- 27 2004; 388.
 2. Abramovic D, Brdar R., Vidosavljevic M., Ducic S., Bukva B. Intracystic injection of corticosteroid, curettage with bone grafting and osteoinduction procedures in treatment of unicameral bone cyst in children.A comparative analysis of three methods. The Proceedings of The 7th Congress of The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology. Lisbon, 4-7 June 2005.
 3. Ducic S, Brdar R, Korac G, Vidosavljevic M, Abramovic D and Bukva B. Ludloff`s approach in infants with developmental dysplasia of the hip: Treatment of choice after failed conservative therapy. 7th EFFORT Congress, Lisbon, Portugal, 2005.
 4. Ducic S, Brdar R, Abramovic D, Vidosavljevic M, Bukva B, Radlovic V and Vukicevic R. The Ferguson medial approach for open reduction of developmental dysplasia of the hip as a treatment of choice after failed conservative therapy. 9th EFFORT Congress, 29 May- 1 Jun 2008 Nice, France.
 5. Ducic S, Djordjevic M, Brdar R, Abramovic D, Vidosavljevic M, Bukva B. Complex penile joining in a case of wide penile duplication using Salter osteotomies. Video presentation V4. The 9th EFFORT Congress, 29 May- 1 Jun 2008 Nice, France.
 6. Ducic S, Bizic M, Brdar R, Majstorovic, Abramovic D, Bukva B, Novakovic D, Radlovic V. Extension supracondylar fracture with dislocation in children: comparision of three different approaches. The Proceedings of The 10th Congress of The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology. Vienna, 3-6. June 2009. Abstracts of posters and videos; P1636.
 7. Ducic S, Bizic M, Brdar R, Majstorovic M, Bukva B, Vidosavljevic M, Radlovic V. Management of displaced extension- type supracondylar fractures of the humerus in children. 11th EFFORT Congress, Jun 2010, Madrid, Spain.
 8. Abramovic D, Vidosavljevic M, Ducic S, Bukva B, Radlovic V. Our modification of Grice extra-articular arthrodesis of the subtalar joint aimed at solving of graft related problems. The Proceedings of The 12th Congress of The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology. Copenhagen, 1-4. June 2011. Abstracts of posters and videos; P226.
 9. Ducic S, Majstorovic B, Bizic M, Brdar, Abramovic D, Vidosavljevic M, Bukva B,Radlovic V. Ferguson,s medial approach in infants with developmental dysplasia of the hip. The Proceedings of The 12th Congress of The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology. Copenhagen, 1-4. June 2011. Abstracts of posters and videos; P1263.
 10. Ducic S, Radlovic V, Abramovic D, Bukva B, Vidosavljevic M, Brdar R.Treatment of clubfoot using Ponseti method. 11th Danube Symposium Pediatric Surgery. Novi Sad, 12.-16. September 2012.
 11. Ducic S, Rakic I, Bizic M, Radlovic V, Bukva B, Abramovic D, Vidosavljevic M, Brdar R. Treatment of paralytic foot after peroneal nerve injury using tendon transposition. 11th Danube Symposium Pediatric Surgery. Novi Sad, 12.-16. September 2012
 12. Vidosavljevic M, Abramovic D, Ducic S, Bukva B, Radlovic V. Legal and criminal responsibility in pediatric surgery. 11th Danube Symposium Pediatric Surgery. Novi Sad, 12.-16. September 2012
 13. Bizic M, Radlovic V, Bukva B, Jaramaz-Ducic T, Vidosavljevic M, Abramovic D, Brdar R, Ducic S, Majstorovic M. Management and results of displaced extension-type supracondylar fractures of the humerus in child population.The Proceeding of the 13 th Congress of the European Federation of National Association of Orthopaedics and Traumatology. Berlin, 23-25 May 2012. Abstracts of posters and videos; P3427.
 14. Djuricic G, Vucinic B, Apostolovic M, Bukva B, Alimpijevic Dj. Post traumatic bone bruise display at MR imaging of adolescent`s knee. ESPR 2012, Athens 49th Annual Meeting, May 30th– June 1st 2012.
 15. Ducic S, Bizic M, Radlovic V, Rakic I, Bukva B. Peroneal nerve palsy treatment by tendon transposition. The Proceeding of the 14 th Congress of the European Federation of National Association of Orthopaedics and Traumatology. Istanbul, 05-08 June 2013. Abstracts of posters and videos; P5098.
 16. Bukva B, Nikolic D, Brdar R, Ducic S, Petronic I, Knezevic T. A role of early rehabilitation after treatment of leg lenght descrepancy.The Thirth Congress of Montenegro Association of Physiatry with international participation. Igalo, 04.-07. April 2013.
 17. Bukva B, Nikolic D, Brdar R, Ducic S, Petronic I, Cirovic D. Treatment of the flexibile flatfoot in children using minimal invasive surgical procedure after failed physical therapy. The Thirth Congress of Montenegro Association of Physiatry with international participation. Igalo, 04.-07. April 2013.
 18. Ducic S, Bukva B, Petronic I, Nikolic D, Jaramaz Ducic T, Radlovic V. Treatment of the clubfoot using the Ponseti method of treatment. The Thirth Congress of Montenegro Association of Physiatry with international participation. Igalo, 04.-07. April 2013.
 19. Bukva B, Brdar R, Ducic S, Abramovic D, Dimova A, Bojovic N. Correction of leg length discrepancies using an Ilizarov external fixator in children: a comparative study. 10th central European Congress & Congress of the Croatian Orthopaedic and Traumatology Association (COTA). Split, May 08th-11th, 2014. P-11.
 20. Bukva B, Vrgoc G, Brdar R, Ducic S, Gulan G, Jurdana H. Treatment of congenital leg length discrepancies in children using an Ilizarov external fixator: a comparative study. VIth International Congress of Croatian Association for Protection of Non Ionizing Radiation. Opatija 25-27. April 2014. OP17.
 21. Bukva B, Brdar R, Ducic S, Abramovic D, Radlovic V. Subtalar arthroereisis in treatment of painfull flatfoot in children. The First Congress of Orthopedists and Traumatologists of Bosnia and Hercegovina with international participation. Sarajevo, 18-21 Sept 2014. OP 21.
 22. Ducic S, Radlovic V, Jaramaz Ducic T, Bukva B, Abramovic D. A role of tendon transposition in treatment of paralytic feet. The First Congress of Orthopedists and Traumatologists of Bosnia and Hercegovina with international participation. Sarajevo, 18-21 Sept 2014. OP 22.
 23. Bukva B, Brdar R, Ducic S, Abramovic D, Radlovic V. Treatment of leg length discrepancies in children: our results during twelve years period. The First Congress of Orthopedists and Traumatologists of Bosnia and Hercegovina with international participation. Sarajevo, 18-21 Sept 2014. OP 24.
 24. Ducic S, Radlovic V, Jaramaz Ducic T, Bukva B, Abramovic D. The humeral supracondylar fractures in children- percutaneous fixation using Dorgan technique. The First Congress of Orthopedists and Traumatologists of Bosnia and Hercegovina with international participation. Sarajevo, 18-21 Sept 2014. OP 25.
 25. Bukva B, Brdar R, Ducic S, Abramovic D, Radlovic V, Djuricic G. The Role of Intramedullary Alignment In Correction Of Leg Length Discrepancies Using An Ilizarov External Fixator In Children. The 34th European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS). Marseille, April 15th -18th 2015. OP 38.
 26. Bukva B. Minimal invasive surgery in treatment of flexibile flatfoot in children. The 1st Congress of Southeast Europe Forum on Orthopaedics and Traumatology. Dubrovnik, April 22nd– 25th 2015. P28.
 27. Bukva B. Combination of intramedullary alignment and Ilizarov external fixator in treatment of leg length discrepancies in children. The 1st Congress of Southeast Europe Forum on Orthopaedics and Traumatology. Dubrovnik, April 22nd– 25th 2015. P29.

 

Постери, видео презентације и усмене презентације са националних скупова

 1. Vidosavljević M, Brdar R, Abramović D, Dučić S, Bukva B. Kongenitalne anomalije kičmenog stuba- kongenitalne skolioze. Četvrti Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Banja Koviljača 20-24.10.2004.
 2. Abramović D, Brdar R, Vidosavljević M, Dučić S, Bukva B, Radlović V. Uloga osteoinduktivnih procedura u lečenju benignih koštanih promena kod dece. Intermedica and dental, Beograd 10-12. Maj 2007.
 3. Abramović D, Dučić S, Vidosavljević M, Brdar R, Bukva B. Akcesorna navikularna kost kod dece- indikacije za hirurško lečenje. Prvi Kongres Srpske asocijacije ortopeda i traumatologa (SOTA) sa međunarodnim učešćem. Beograd, 25.-26. Septembar 2008. Knjiga abstrakata; 248-9.
 4. Dučić S, Brdar R, Abramović D, Vidosavljević M, Bukva B, Radlović V. Fergusonov medijalni pristup u hirurškom lečenju urođene luksacije kukova. Prvi Kongres Srpske asocijacije ortopeda i traumatologa (SOTA) sa međunarodnim učešćem. Beograd, 25.-26. Septembar 2008. Knjiga abstrakata; 202.
 5. Brdar R, Dučić S, Abramović D, Vidosavljević M, Bukva B, Radlović V. Hirurško lečenje urođene luksacije kukova tokom prve godine života. Prvi Kongres Srpske asocijacije ortopeda i traumatologa (SOTA) sa međunarodnim učešćem. Beograd, 25.-26. Septembar 2008. Knjiga abstrakata; 201.
 6. Dučić S, Bižić M, Brdar R, Majstorović M, Abramović D, Vidosavljević M, Bukva B, Radlović V. Dislocirane suprakondilarne frakture humerusa kod dece ekstenzionog tipa- poređenje tri metode lečenja. Prvi Kongres Asocijacije traumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem. Subotica 23-26.09.2009. Knjiga abstrakata; 125.
 7. Vidosavljević M, Savić M, Brdar R, Abramović D, Dučić S, Bukva B, Milojević I. Kongenitalne skolioze- transpedikularna „egg shell“ hemivertebrektomija zadnjom instrumentacijom- preliminarni rezultati. Prvi Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Beograd 22.-24. April 2010.
 8. Brdar R, Vidosavljević M, Abramović D, Dučić S, Bukva B, Radlović V. Gancova periacetabularna osteotomija u lečenju adolescentne displazije kuka- preliminarni rezultati. Prvi Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Beograd 22.-24. April 2010.
 9. Abramović D, Vidosavljević M, Dučić S, Bukva B, Radlović V, Brdar R. Naša modifikacija Grice-ove subtalarne ardrodeze. Prvi Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Beograd 22.-24. April 2010.
 10. Dučić S, Bižić M, Abramović D, Vidosavljević M, Brdar R, Bukva B, Radlović V. Lečenje dislociranih suprakondilarnih fraktura humerusa- ekstenzionog tipa kod dece. Prvi Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Beograd 22.-24. April 2010.
 11. Bukva B, Radlović V, Dučić S, Abramović D, Vidosavljević M, Brdar R. Skliznuće glavice butne kosti i hipotiroidizam- etiologija i lečenje- prikaz slučaja. . Prvi Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Beograd 22.-24. April 2010.
 12. Abramović D, Vidosavljević M, Brdar R, Bukva B, Dučić S. Modifikovana subtalarna artrodeza ili podržni zavrtanj u lečenju spastičnog calcaneovalgus deformiteta kod dece- dve alternativne tehnike. Treći Kongres Srpske ortopedsko traumatološke asocijacije (SOTA) sa međunarodnim učešćem. Zlatibor 10-13.10.2012.
 13. Abramović D, Bukva B, Dučić S, Radlović V, Brdar R. ESIN (FIN) expanded indications. Our experience on 38 patients. Treći Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Niš 12-13 Septembar 2014. OP 104.
 14. Brdar R, Jovanović B, Bukva B, Mimić B, Milovanović V. Extrapleural approach in treatment of pectus excavatum deformity usin Nuss procedure. Treći Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Niš 12-13 Septembar 2014. OP 71.
 15. Dučić S, Radlović V, Jaramaz Dučić T, Bukva B, Abramović D, Mihajlović M. Treatament of humeral supracondylar fractures in children using „Dorgan“ technique. Treći Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Niš 12-13 Septembar 2014. OP 106.
 16. Dučić S, Radlović V, Abramović D, Bukva B, Jaramaz Dučić T, Mihajlović M, Benčić M. The importance of Ponseti method in treatment of clubfoot. Treći Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Niš 12-13 Septembar 2014. OP 114.
 17. Dučić S, Radlović V, Jaramaz Dučić T, Abramović D, Bukva B, Rakić I. Transcondylar humeral fractures in children. Treći Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Niš 12-13 Septembar 2014. OP 124.
 18. Brdar R, Bukva B. Prenatal diagnostic procedures of arthrogryposis. Treći Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Niš 12-13 Septembar 2014. SOP 125.
 19. Bukva B, Brdar R, Dučić S, Abramović D, Knežević T. Functional recovery after leg length procedures using an Ilizarov method in children. Treći Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Niš 12-13 Septembar 2014. SOP 126.
 20. Brdar R, Bukva B. Treatment of Sprengel deformity using modified Green technique. Treći Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Niš 12-13 Septembar 2014. SOP 128.
 21. Dučić S, Radlović V, Bukva B, Jaramaz Dučić T, Abramović D, Mihajlović M, Benčić M. Treatment of paralytic feet using tendon transposition. Treći Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Niš 12-13 Septembar 2014. OP 130.
 22. Bukva B, Brdar R, Dučić S, Abramović D, Knežević T. Flexibile flatfeet in children- doing what after failed physical treatment. Treći Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Niš 12-13 Septembar 2014. SOP 131.
 23. Brdar R, Bukva B. Surgical treatment of painful ossicle after Schlatter disease. Treći Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Niš 12-13 Septembar 2014. SOP 131.
 24. Dučić S, Radlović V, Jaramaz Dučić T, Bukva B, Abramović D, Mihajlović M. Lečenje paralitičkog stopala transpozicijom tetiva. Četvrti Kongres Srpske asocijacije ortopedije i traumatologije (SOTA) sa međunarodnim učešćem. Beograd 2-4 Oktobar 2014. P3.
 25. Dučić S, Radlović V, Jaramaz Dučić T, Bukva B, Abramović D, Nedeljković Đ. Suprakondularne frakture humerusa kod dece- “Dorganova” tehnika. Četvrti Kongres Srpske asocijacije ortopedije i traumatologije (SOTA) sa međunarodnim učešćem. Beograd 2-4 Oktobar 2014. P3.

 

Радионице, семинари и вештине
1.  Принципи остеосинтезе код деце и адолесцената.  Ниш 12-13. Септембер 2014.
2. Pediatric orthopedics and rheumatology CHOP Seminar in organisation of American-Austrian Fondation, DFP ID 489747, Salzburg, Austria, November 11-15, 2013.
3. Ултразвучна дијагностика локомоторног система и кичменог стуба. Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 18. Октобар 2013.
4. The 3rd Surgical Workshop “Sava Perović” of Complex UroGenital Reconstructive Surgery in Adulthood, Belgrade, 2. October 2010.
5. Научна радионица “Како написати научни рад- од идеје до реализације”, Београд, 2003.

Стручне и научне размене
1. Стручна размена на Клиници за ортопедију Клиничког центра у Загребу, Шалата 7,  од 3-28.03.2014.