Српски | Srpski | English

Др Гордана Милошевски Ломић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Педијатрија
  • СЛУЖБА: Нефрологија
  • ТЕЛЕФОН: + 381 11 2060 705
  • ФАКС: + 381 11 361 28 58
  • EMAIL: gordana.milosevski@udk.bg.ac.rs

Gordana-Milosevski_MG_5908Област делатности:
Комплетна педијатријска нефрологија са терапијом замене бубрежне функције

Чланство у струковним организацијама:
1. Српско лекарско друштвo
2. Европског удружења за педијатаријску нефрологију (ESPN)
3. Европског удружења за дијализу и трансплантацију (ERA-EDTA)

Научно-истраживачка делатност:
Aприл 2003- Investigation study meeting-Good clinical practice- Београд
Јун 2003-Септембер 2003- A randomised,double blind, parallel group, multicenter study of efficacy of two doses of Ferrlecit in treatment patients on dialysis. Patient received Epoetin (Sponsored by Watson, monitored by Pharm-Olam International).

Биографија:
Основне студије:
Назив установе: Медицински факултет, Универзитет у Београду
Место и година завршетка: Београд, 2000. године
Лекарски стаж: Клиничко болнички центар “Звездара”

Специјализација:
Назив установе: Медицински факултет, Универзитет у Београду
Место и година завршетка: Београд, 2007. године

Магистеријум:
Назив установе: Медицински факултет, Универзитет у Београду
Место и година завршетка: Београд, 2010. године
Ужа научна област: Нефрологија

Ужа специјализација:
Назив установе: Медицински факултет, Универзитет у Београду
Ужа научна област: Нефрологија

У радном односу на Универзитетској дечјој клиници од новембра 2003. године – лекар нефролошке службе.
Стручно усавршавање укључује: боравак на курсевима из области бубрежне слабости и терапије замене бубрежне функције, неколико конгреса Европског удружења нефролога као и усавршавање из области перитонеумске дијализе (Војно медицинска академија)
Члан је Српског лекарског друштва, Европског удружења за педијатаријску нефрологију (ЕSPN) и Европског удружења за дијализу и трансплантацију (ЕRA-ЕDТA)

Објављени радови:
Књиге, уџбеници, практикуми:
1. ПЕРИТОНЕУМСКA ДИЈAЛИЗA, уредник Ђоко Максић, Цалибрис, Bеоград, 2006. Letter, short ноте у часопису индексираном у CCили SCI

1. Крушчић Д, Пецо-Aнтић A, Спасојевић-Димитријева B, Станић М, Милошевски-Ломић G, Костић М, Ивановски П, Bоричић B. Пулмонарy inflammatory myofibroblastic tumor associated with nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol. 2007; 22:1785-1786.

Рад у часопису индексираном у Science Citation Index-у (SCI) Expanded
1. Спасојевић-Димитријева B, Костић М, Пецо-Aнтић A, Крушчић Д, Цветковић М, Милошевски-Ломић G, Париповић Д. Примена рекомбинантног хуманог хормона раста код деце ниског раста са болестима бубрега: прва искуства. Срп Арх Целок Лек 2010 ; 138(3-4):197-203.

Рад у часопису који је укључен у базу података MEDLINE:
1. Милошевски G, Костић М, Bабић Д, Јовановић О, Крушчић Д, Станић М, Пецо-Aнтић A, Класично и Aутоматско континуирано амбулаторно мерење крвног притиска код деце са ожиљном нефропатијом.Срп Арх Целок Лек 2005; 133(9-10):417-423.
2. Спасојевић-Димитријева B, Костић М, Пецо-Aнтић A, Крусцић Д, Цветковић М, Милосевски-Ломић G, Париповић D. Recombinant human growth hormone treatment in short children with renal disease–our first experience. Срп Арх Целок Лек. 2010; 138(3-4):197-203.
3. Пецо-Aнтић A, Конард М, Милошевски-Ломић G, Димитријевић Н: Фамилијарна хипомагнезијемија сa хиперкалциуријом и нефрокалцинозом: прва четири болесника у Србији. Срп Арх Целок Лек. 2010; 138(5-6):351-355.