Српски | Srpski | English

Кл. асист. др Мирјана Цветковић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Педијатрија
  • СЛУЖБА: Хемодијализа и трансплатација
  • ТЕЛЕФОН: + 381 11 2060 765
  • ФАКС: + 381 11 3612 858
  • EMAIL: mirjana.cvetkovic@udk.bg.ac.rs

silueta_zenska

Научно-истраживачка делатност: Педијатрија, нефрологија, дијализа и трансплантација

Чланство у струковним организацијама:
1. Лекарска комора Србије
2. ERA EDTA

Биографија:
Цветковић Мирјана (девојачко Станић), рођена у Чачку 18.04.1976. године.
Медицински факултет у Београду уписала школске 1995/1996. године и завршила у децембру 2001. године са средњом оценом 9.03.
Лекарски стаж, у трајању од 12 месеци, обавила у Клиничком центру Србија и на Универзитетској дечјој клиници.
Специјализацију из педијатрије уписала школске 2007/2008. године, завршила 2012. године.
У радном односу на Универзитетској дечјој клиници од марта 2004. као лекар Службе нефрологије.
Одбранила магистарску тезу јуна 2010. године под називом “Маркери тубулоинтерстицијумског оштећења код деце са прогресивним гломерулским болестима”.

Објављени радови:
1. Pulmonary inflammatory myofibroblastic tumor associated with nephrotic syndrome. Крушчић Д, Пецо-Антић А, Спасојевић-Димитријева Б, Станић М, Милосевски-Ломић Г, Костић М, Ивановски П, Борицић И. Pediatr Nephrol. 2007 Oct;22(10):1785-6.
2. Factors affecting graft function in pediatric and adult recipients of adult live donor kidney transplants. Lezaic V, Наумовић Р, Станић М, Маринковић Ј, Костић М, Пецо-Антић А, Ђукановић Л. Pediatr Transplant. 2007 Dec;11(8):906-13.
3. Classic and automated blood pressure monitoring in children with scarring nephropathy. Милошевски Г, Костић М, Бабић Д, Јовановић О, Крусцић Д, Станић М, Пецо-Антић А. Srp Arh Celok Lek. 2005 Sep-Oct;133(9-10):417-23.
4. Примена рекомбинантног хуманог хормона раста код деце ниског раста са болестима бубрега: прва искуства. Спасојевић-Димитријева Б, Костић М, Пецо-Антиц А, Крушчић Д, Цветковић М, Милошевски-Ломић Г, Париповић Д. Srp Arh, 2010 Mar-Apr; 197-203.