Српски | Srpski | English

Др Наташа Драгутиновић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Лекар на специјализацији
  • СЛУЖБА: Едукације
  • ТЕЛЕФОН: + 381 11 2060 715
  • ФАКС: + 381 11 2684 672
  • EMAIL: natasa.antic@udk.bg.ac.rs

Natasa Dragutinovic_MG_8756Област делатности: Општа педијатрија

Научно-истраживачка делатност:
Дечја гастроенетрологија, хепатологија и трансплантација јетре

Чланство у струковним организацијама:
1. Српско лекарско друштво

Биографија:
Рођена у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Медицински факултет Универзитета у Београду завршила 2005. године, са просечном оценом 8.83. Од 2005. године ради на Универзитетској дечјој клиници. Исте године уписала Академске специјалистичке студије из гастроентерохепатологије. Током 2009 године, у периоду од 6 месеци била на усавршавању из дечје хепатологије и транспланатације јетре у Ospedali Riuniti di Bergamo, Бергамо, Италија, ментор Prof. dr Lorenzo D’Antiga. Специјализацију из педијатрије започела 2009. године. Године 2013. одбранила завршни рад Академских специјалистичких студија на тему “Значај корелације фенотипа и генотипа у Вилсоновој болести”.

Објављени радови:
1. С. Степановић, Н. Антић, И. Дакић, М. Швабић- Влаховић. In vitro antimicrobial activity of propolis and synergism between propolis and antimicrobial drugs. Microbilogical Research 2003; 158, 353 – 357.
2. Г. Стевановић, С. Николић, Ј. Малинић, Н. Антић. Neurologic manifestations of Mycoplasma infection: case report. Acta Infectologica Yugoslavica 2004; 8, 51-54.