Српски | Srpski | English

Проф. др Драгана Јанић

  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Педијатрија
  • СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Хематологија
  • СЛУЖБА: Хематологија
  • ТЕЛЕФОН: + 381 11 2060 691
  • ФАКС: + 381 11 362 14 13
  • EMAIL: dragana.janic@udk.bg.ac.rs

Dragana Janic_MG_8964Ужа специјалност: Педијатријска хематологија и онкологија

Друга специјализација: Хематологија

Област делатности: Хематолошка обољења и малигнитети дечјег узраста

Наставно звање: Ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, катедра педијатрије

Руководећа функција: Шеф службе хематологије и онкологије

Чланство у струковним организацијама:
1. Члан је Извршног одбора међународне групе за лечење акутне лимфобластне леукемије у деце (International BFM Study Group).
2. Национални координатор протокола за лечење акутне лимфобластне леукемије у деце (ALL IC BFM 2002).
3. Председавајући Комитета за образовање и обуку (Chair of Education and Training Committee) Европског удружења за педијатријску онкологију (SIOPE).

Научно-истраживачка делатност:
Пројекти Структурални елементи генома у модулацији фенотипа, од 2006. године, руководилац Др Драгица Радојковић, број пројекта 143051. Примена нових метода за побољшање терапије гљивичних обољења људи, ТР 23 009, 2009/10.
Менторство магистарских и докторских теза
Ментор магистарског рада на магистеријуму из хематологије: »Имунска тромбоцитопенијска пурпура код деце и инфекција Helicobacterom pylori«, Др Наташа Милосављевић, одбрањен марта 2004. године, ментор субспецијалистичког рада из хематологије под називом: »Цитоморфолошко испитивање аспирата костне сржи у јувенилном идиопатском артритису«, Др Слободан Лончаревић, одбрањен маја 2005. године, ментор докторске дисертације под називом: »Значај полиморфизма гена за тиопурин С-метил трансферазу у лечењу деце са акутном лимфобластном леукемијом«, кандидат Др Лидија Кривокапић Докмановић, одбрањен јуна 2005. године, ментор магистарске тезе под називом »Корелација присуства минималне резидуалне болести и прогностичких параметара у току лечења деце са акутном лимфобластном леукемијом«, др Јелена Лазић, одбрањена новембра 2007. године, ментор докторске тезе под називом »Прогностички значај мутација у генима за FLT3 и MLL у деце са акутном леукемијом«, кандидат др Нада Крстовски, одбрањена 2009. године, ментор магистарске тезе под називом »Процена функције лимфоцита и моноцита у Гаушер-овој болести – корелација са тежином клиничке слике«, кандидат др Предраг Родић, јуна 2010. године.

Биографија:
– рођена 1955. године
– запослена на Универзитетској дечјој клиници у Београду од 1981. године као клинички лекар
– oд 1987. године ради као специјалиста педијатар, oд 1995. године обавља посао шефа Хематолошког одељења, а од 2002. године шефа Службе за хематологију и онкологију
– у звање асистента из предмета Педијатрија, Катедра педијатрије, Медицински факултет у Београду, изабрана 1991. године, у звање доцента изабрана 1998. године, у звање ванредног професора 2007. године
– специјалистички испит из педијатрије положила 1987. године са одличним успехом
– магистарски рад: “Неспецифичне супресорне Т ћелије индуковане конканавалином А” на магистеријуму из имунологије на Медицинском факултету у Београду, ментор Проф. др Мирослав Симић, одбранила 1989. године
– докторску дисертацију “Јатрогене неутропеније у деце са малигнитетом”, ментор Проф. др Гордана Буњевачки одбранила 1997. године на Медицинском факултету у Београду
– боравила на стручном усавршавању у области педијатријске хематологије и онкологије у иностранству: 1989. године два месеца Profesor Jillian Mann, Dpt. Oncology, Children’s Hospital, Birmingham, Eнглеска, 1990. године девет месеци као стипендиста швајцарске владе – Profesor HansPeter Wagner, Dpt. Hematology, Inselspital, Берн, Швајцарска, 1994. године месец дана – Professor Giusepe Massera, Dpt. Hematology, Ospedale San Gerardo, Монца, Италија и 1997. године шест месеци – Profesor Helmut Gadner, St Anna Kinderspital, Беч, Аустрија.

Објављени радови:
1. Лазић Ј, Тошић Н, Докмановић Л, Крстовски Н, Родић П, Павловић С, Јанић Д. Clinical features of the most common fusion genes in childhood acute lymphoblastic leukemia. Med Oncol 2010;27(2):449-53.
2. Functional analysis of the role of the TPMT gene promoter VNTR polymorphism in TPMT gene transcription. Жукић Б, Радмиловић М, Стојиљковић М, Тошић Н, Pourfarzad F, Докмановић Л, Јанић Д, Чоловић Н, Philipsen S, Patrinos GP, Павловић С.Pharmacogenomics. 2010 Apr;11(4):547-57.
3. Congenital muscular torticollis in children: distribution, treatment duration and out come. Петронић И, Брдар Р, Ћировић Д, Николић Д, Лукач М, Јанић Д, Павићевић П, Голубовић З, Кнежевић Т. Eur J Phys Rehabil Med. 2010 Jun;46(2):153-7.
4. Incidence of FLT3 and nucleophosmin gene mutations in childhood acute myeloid leukemia: Serbian experience and the review of the literature. Крстовски Н, Тошић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Кузмановић М, Спасовски В, Павловић С. Med Oncol. 2009 Jun 26. [Epub ahead of print]
5. Јанић МД, Брасанац ЦД, Јанковић ЈС, Докмановић БЛ, Крстовски РН, Крагуљац Куртовић ЈН. Rapid regression of lymphadenopathy upon rapamycin treatment in a child with autoimmune lymphoproliferative syndrome. Pediatr Blood Cancer 2009; 53(6): 1117-9.
6. Јанић Д, Брасанац Д, Крстовски Н, Докмановић Л, Лазић Ј, Крстић З. The use of recombinant activated factor VII during najor surgery in a child with Kasbach-Merritt syndrome. Paediatr Anaesth. 2009 Feb;19(2):177-9.
7. Лазић Ј, Раденовић М, Arnfield A, Јанић Д: Use of appreciative inquiry in paediatric nurse education. EONS newsletter, winter 2009: p 29.
8. Ruptured intramural intestinal hematoma in an adolescent patient with severe hemophilia  А. Јанић Драгана М, Смољанић Жељко Ј, Крстовски Нада Р, Докмановић Лидија Б, Родић Предраг. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY, (2009), vol. 89 br. 2, str. 201-203.
9. Јанић Д, Лончаревић С, Крстовски Н, Докмановић Л, Лазић Ј, Родић П. Bone marrow findings in juvenile idiopathic arthritis. Pediatr Hematol Oncol. 2008 Sep;25(6):575-81.
10. Clinical and molecular profile of a new series of patients with immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome: inconsistent correlation between forkhead box protein 3 expression and disease severity. Gambineri E, Perroni L, Passerini L, Bianchi L, Doglioni C, Meschi F, Bonfanti R, Sznajer Y, Tommasini A, Lawitschka A, Junker A, Dunstheimer D, Heidemann PH, Cazzola G, Cipolli M, Friedrich W, Janic D, Azzi N, Richmond E, Vignola S, Barabino A, Chiumello G, Azzari C, Roncarolo MG, Bacchetta R. J Allergy Clin Immunol. 2008 Dec;122(6):1105-1112.e1.
11. Recommendations for the management of the haematological and onco-haematological aspects of Gaucher disease. Hughes D, Cappellini MD, Berger M, Van Droogenbroeck J, de Fost M, Janic D, Marinakis T, Rosenbaum H, Villarubia J, Zhukovskaya E, Hollak C. Br J Haematol. 2007 Sep;138(6):676-86.
12. Јанић Д, Докмановић Л, Јовановић Н, Лазић Ј. T-cell acute lymphoblastic leukemia in a child with ataxia-telangiectasia: case report. J Pediatr Hematol Oncol. 2007 Oct;29(10):713-5.
13. Јанић Д, Јовановић Н, Докмановић Л, Брасанац Д, Смољанић З, Лазић Ј, Родић П: Myeloid sarcoma presenting with bilateral proptosis and kidney infiltration.
Pediatr Hematol Oncol. 2007 Mar;24(2):141-8.
14. Славковић Б, Гуц-Сцекиц М, Ђуричић С, Јанић Д, Гаипа Г, Јанковић М, Крстић А, Тасић З, Мицић Д, Буњевачки Г. Immunophenotypic and cytogenetic features of childhood acute leukemia in Serbia and Montenegro. Korean J Genet 2007; 29(1): 99-106.
15. Successful concurrent triple surgery in an adolescent patient with haemophilia A and inhibitors treated with recombinant factor VIIa. Јанић Д, Брдар Р, Крстић З, Јовановић Н, Докмановић Л, Родић П, Петронић И, Антовић Ј. Haemophilia. 2007 Jul;13(4):447-9.
16. Analysis of thiopurine S-methyltransferase polymorphism in the population of Serbia and Montenegro and mercaptopurine therapy tolerance in childhood acute lymphoblastic leukemia. Докмановић Л, Урошевић Ј, Јанић Д, Јовановић Н, Петручев Б, Тошић Н, Павловић С. Ther Drug Monit. 2006 Dec;28(6):800-6.
17. Molecular basis of thalassemia syndromes in Serbia and Montenegro. Павловић С, Урошевић Ј, Познанић Ј, Перишић Љ, Петручев Б, Тошић Н, Кривокапић-Докмановић Л, Јанић Д, Чворков-Дражић М, Буњевачки Г. Acta Haematol. 2005;113(3):175-80.
18. Retroperitoneal kaposiform hemangioendothelioma with tufted angioma-like features in an infant with Kasabach-Merritt syndrome. Брасанац Д, Јанић Д, Боричић И, Јовановић Н, Докмановић Л. Pathol Int. 2003 Sep;53(9):627-31.
19. Урошевић Ј, Ђуреиновић Т, Познанић Ј, Чворков-Дражић М, Буњевачки Г, Јанић Д, Кривокапић-Докмановић Л, Поповић З, Павловић С. Homogeneity of the Hb Lepore gene in FR Yugoslavia. Balkan J Med Genet 2001; 4(1-2): 29-32.