Српски | Srpski | English

Oстали лабораторијски материјал В-21/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-21/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Oстали лабораторијски материјал за потребе
Универзитетске дечје клинике“, обликована по партијама.

Poziv za podnošenje ponuda, V-21-2019
Коnkursna dokumentacija JN V-21-2019
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-21-2019, Izmena 1
Odgovor 1, JN V-21-19
Odgovor 2, JN V-21-19

Коnkursna dokumentacija, ЈN V-21-2019, Izmena 2
Odgovor 3,JN V-21-19
Odgovor 4, JN V-21-19
Odluka o obustavi postupka, JN V-21-19

Odluka o dodeli ugovora, JN V-21-19
Обавештење о закљученом уговору Alura med
Обавештење о закљученом уговору Layon
Oбавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору Vicor
Обавештење о закљученом уговору Biognost
Обавештење о закљученом уговору MIT
Обавештење о закљученом уговору Sinofarm
Обавештење о закљученом уговору Маклер
Обавештење о закљученом уговору Elitech
Обавештење о закљученом уговору Promedia
Обавештење о закљученом уговору Adoc

Обавештење о закљученом уговору Суперлаб
Обавештење о закљученом уговору Флора комерц
Обавештење о закљученом уговору Elta 90 Medical Science
Обавештење о закљученом уговору Uni-chem
Обавештење о закљученом уговору Diahem gramim