Српски | Srpski | English

Oстали лабораторијски материјал В-60/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-60/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Oстали лабораторијски материјал за потребе
Универзитетске дечје клинике“, обликована по партијама.

Poziv za podnošenje ponuda, V-60-2017
Konkursna dokumentacija, JN V-60-2017
Odgovor 1, JN V-60-2017
Odgovor 2, JN V -60-2017
Konkursna dokumentacija, JN V-60-2017, ИЗМЕНА 1
Odgovor 3, JN V-60-2017
Konkursna dokumentacija, JN V-60-2017, ИЗМЕНА 2
Обавештење о продужењу рока V-60-2017
Odgovor 4, JN V-60-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN V-60-2017
Odluka o obustavi, JN V-60-2017
Обавештење о закљученом уговору в-60-2017 уни цхем
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-60-2017 биогност
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-60-2017 мит
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-60-2017 лајон
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-60-2017 адок
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-60-2017 маклер
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-60-2017 панонија пхарм
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-60-2017 про медиа
Обавештење о закљученом уговору – Beohem
Обавештење о закљученом уговору – Диахем
Обавештење о закљученом уговору – Superlab, JN V-60-2017
Обавештење о закљученом уговору – Vivogen, JN V-60-2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-60-2017 beohem -3