Српски | Srpski | English

“Tenkof” катетери В-69/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-69/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – “Tenkof” катетери за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-69-2018
Конкурсна документација, ЈН В-69-2018