Српски | Srpski | English

Uградни материјал В-57/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-57/2019.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – остали уградни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-57-2019
Конкурсна документација, ЈН В-57-2019
Одговор на питање 1, ЈН В-57-2019
Одговор на питање 2, ЈН В-57-2019
Одлука о обустави, В-57-2019

Одлука о додели уговора, В-57-2019
Обавештење о закљученом уговору Медика-пројект, ЈН В-57-2019
Oбавештење о обустави поступка, ЈН В-57-2019
Обавештење о закљученом уговору Госпер, ЈН В-57-2019
Обавештење о закљученом уговору Биостент, ЈН В-57-2019
Обавештење о закљученом уговору Biotec medical, ЈН В-57-2019
Обавештење о закљученом уговору Celtis Pharm, ЈН В-57-2019
Обавештење о закљученом уговору Мagna pharmacia, ЈН В-57-2019
Обавештење о закљученом уговору Premium surgical company, ЈН В-57-2019

Обавештење о закљученом уговору Стига, ЈН В-57-2019
Обавештење о закљученом уговору Grosis, ЈН В-57-2019
Обавештење о закљученом уговору Neomedica, ЈН В-57-2019