Ћирилица / Latinica

VII Интернационална летња школа дечје анестезије

Центар за хирургију

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ
Продекан за континуирану медицинску едукацију
Проф.др Весна Бјеговић-Микановић
PEDIATRIC ANESTHESIA AND INTENSIVE CARE
(ПЕДИЈАТРИЈСКА АНЕСТЕЗИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕЊЕ)
15. мај 2015., од 900 до 1800h, УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА, ТИРШОВА 10, БЕОГРАД
РУКОВОДИЛАЦ КУРСА: проф. др Душица Симић,
Медицински факултет Београд, Универзитетска дечја клиника
15. мај 2015 – ПЕДИЈАТРИЈСКА АНЕСТЕЗИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕЊЕ

16. мај 2015 – РЕАНИМАЦИЈА ПЕДИЈАТРИЈСКОГ ПАЦИЈЕНТА